glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mijn write access?


From: Filip Rooms
Subject: Re: mijn write access?
Date: Sat, 18 Jan 2003 20:16:50 +0100 (CET)

On Fri, 17 Jan 2003, Maarten Grachten wrote:

> mag ik al committen?

Denk ik wel, ja. Ik heb zelf al een stukje over Gnuplot geschreven (hoop
dat dat niet interfereert met wat jij erover wilde schrijven. Wel voor je
begint misschien best cvs update tikken.

Misschien dat ik wat triviale zaken vermeld (ben zelf ook pas beginnen
submitten en ben ook vrij nieuw in CVS, en dat waren zaken die ik vergat).

> en nog een andere vraag: jullie schijnen alleen maar png plaatjes te
> gebruiken, is daar een reden voor? Kan ik ook gewoon pdf plaatjes
> toevoegen?

De laatste upload van mijn tekeningetjes waren pdf's (wegens schaalbaar:
zie mijn stukje bij xfig), maar waarschijnlijk is dat de reden dat je ook
pdf's wil submitten...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]