glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: glms desktop.tex
Date: Sat, 18 Jan 2003 15:12:19 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/01/18 15:12:19

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Nog wat verdergeschreven aan het stukje over Gnuplot, mbt fitting van 
data
    met gnuplot. Verder heb ik eens de volledige desktop.tex aan een
    spellingscheck onderworpen en een aantal spellingsfouten gecorrigeerd.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]