glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: glms desktop.tex
Date: Sun, 19 Jan 2003 11:27:26 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/01/19 11:27:26

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Beetje mijn eerder geschreven stukjes wat aangepast aan de stijlregels
    (geen \textit, '' ipv ", ...) en dergelijke. Ook bij de verschillende
    beeldverwerkingsprogramma's een vermelding van de website bijgevoegd.
    
    Verder een eerste stukje geschreven over Abiword en Open Office

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.19&tr2=1.20&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]