glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms appendix.tex desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: glms appendix.tex desktop.tex
Date: Tue, 21 Jan 2003 19:40:51 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/01/21 19:40:51

Modified files:
    .       : appendix.tex desktop.tex 

Log message:
    Appendix.tex: niet echt aangeweest: Bij GPL staan een aantal stukken 
verbatim, en komen
    voorbij de kantlijnen. Is daar niks aan te doen?
    
    Desktop.tex: verder geschreven aan de beschrijving van de verschillende 
onderdelen, met
    een aantal vervangende screenshots (png ipv pdf: aub Rudy ;-))

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/appendix.tex.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]