glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms/desktop oocalc.png oodraw.png ooimpress.pn...


From: Filip Rooms
Subject: glms/desktop oocalc.png oodraw.png ooimpress.pn...
Date: Tue, 21 Jan 2003 19:42:36 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/01/21 19:42:36

Added files:
    desktop    : oocalc.png oodraw.png ooimpress.png oomath.png 
             oowrite.png 

Log message:
    Voor screenshots toch maar png's gepakt: het zijn pixelmaps en die zijn 
toch niet
    schaalbaar. Plus, is waarschijnlijk compatibelst met jullie... (?)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/oocalc.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/oodraw.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/ooimpress.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/oomath.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/oowrite.png?rev=1.1


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]