glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms appendix.tex desktop.tex


From: gaspard
Subject: Re: glms appendix.tex desktop.tex
Date: Wed, 22 Jan 2003 09:03:49 +0100 (CET)


On Tue, 21 Jan 2003, Filip Rooms wrote:

> Log message:
>       Appendix.tex: niet echt aangeweest: Bij GPL staan een aantal stukken 
> verbatim, en komen
>       voorbij de kantlijnen. Is daar niks aan te doen?

Jawel: kleiner lettertype, breder blad, gebruik van package listings die
automatisch linewrapt. Dat laatste kan bereikt worden met het commando
\begin{lijst}
letterlijke tekst
\end{lijst}
Na het updaten van glms.tex :)

Zal er eens naar kijken op het einde van de week maar nu heb ik het
verschikkelijk druk.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]