glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Glms: problemen met compileren en/of viewen?


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: Glms: problemen met compileren en/of viewen?
Date: Wed, 22 Jan 2003 14:24:10 +0100 (CET)

On Wed, 22 Jan 2003, Filip Rooms wrote:

> Effe eens checken of er nog mensen zijn die door mijn wijzigingen de file
> na compileren niet meer kunnen bekijken. Indien zo, laat dan eens iets
> weten.

Werkt perfekt zowel onder acrobat als ghostview (alleen de screenshot van
instant messaging is breder dan de pagina maar dat is al lang zo denk ik)
...

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]