glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

REN cursussen linux


From: Isabelle Claeys
Subject: REN cursussen linux
Date: Tue, 21 Jan 2003 14:25:11 +0100

Beste Gaspard,
 
op 11 februari aanstaande start de eerste sessie van de REN cursussen Linux. Daarvoor zijn er 7 mensen ingeschreven. Voor GNU- linux als desktop: eveneens 7 personen, voor GNU- linux als server: 6 mensen. 2 extra mensen van bij ons intern zouden de volledige cursus meevolgen. Waaronder Hans van Boven waarmee je reeds contact had.
 
Enkele vragen: zijn de cursussen al voorbereid, is er neerslag van en zo ja, zou je deze eventueel naar mij kunnen opsturen/versturen? Ik behandel ze met discretie.
 
Natuurlijk moet er voor signalisatie gezorgd worden zodat men de weg vindt naar het juiste lokaal. Maken jullie deze op? Ik wil dat gerust doen, maar weet het zelf niet zijn....
 
Er zal in de pauze ook voor een drankje moeten gezorgd worden. Meestal is dat koffie, water en fruitsap. Beschikken jullie daarvoor over de faciliteiten? Ik vind het onnodig om voor speciale catering te zorgen voor zulke kleine groep... Ik wil wel met de koffie komen, maar ik veronderstel dat deze al koud zal zijn tegen de avond.
 
Er dienen steeds deelnemerslijsten en evaluatieformulieren ingevuld te worden. Ik maak deze op. Voor de nodige instructies zou ik graag eens langskomen op de Galglaan 2. Meteen zie ik dan eens de PC- klas van de zuivere wiskunde waar de les doorgaat. Kan dat ergens op vrijdag, 7 februari of maandag, 10 februari 2003? Zeg maar een tijdstip.    
 
Zodoende vinden de mensen de weg naar het lokaal, beschikken ze over een cursus, kunen ze iets drinken in de pauze... en ben ikzelf ook op de hoogte van het reilen en zeilen.
 
Alvast dank voor uw antwoord.
 
Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be
 
Opgelet nieuwe nummers!
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89
 
_______________________________________________

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]