glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mbox


From: Rudy Gevaert
Subject: mbox
Date: Fri, 24 Jan 2003 18:59:55 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

Heeft er iemand nog alle mails die hier toekomen van in het begin?  Ik
heb er een deel van.

Ik ga na de examens de alias verwijderen op zeus en de mailinglist
aanmaken op savannah.  Zo dat er een archief wordt bijgehouden.  (die
ook van buiten RUGnet bereikbaar is)

Als iemand nog alle mails heeft dan kan ik in het archief op savannah
zetten.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/


The right to swing my fist ends where the other man's nose begins. 
 - Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]