glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mbox


From: gaspard
Subject: Re: mbox
Date: Fri, 24 Jan 2003 19:26:00 +0100 (CET)


On Fri, 24 Jan 2003, Rudy Gevaert wrote:

> Hallo,

Aan het water ;-)

> Heeft er iemand nog alle mails die hier toekomen van in het begin?  Ik
> heb er een deel van.

Ik zou dat normaal gezien moeten hebben. Is wel samen met alle mails met
betrekking tot glms, dus ook mails die niet naar de alias op zeus
verstuurd werden... Kan soms ook een beetje rommelig zijn. Had eigenlijk
van in het begin mails van savannah apart moeten houden...maar ja,
misschien als ik ooit eens tijd heb (nooit dus) da'k dienen mailfolder
eens door een procmailscriptje jaag.

Enfin. Het zit in ~/mail/glms (je hebt het rootpaswoord van zeus wel voor
moesten de permissies niet goed staan :-)).

> Ik ga na de examens de alias verwijderen op zeus en de mailinglist
> aanmaken op savannah.  Zo dat er een archief wordt bijgehouden.  (die
> ook van buiten RUGnet bereikbaar is)
>
> Als iemand nog alle mails heeft dan kan ik in het archief op savannah
> zetten.

Nog iets. Dat deel over computers, wetten en piraterij, hoort dat niet
eerder thuis in het eerste deel?

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]