glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: REN cursussen linux (fwd)


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: REN cursussen linux (fwd)
Date: Sat, 25 Jan 2003 17:11:45 +0100 (CET)

On Fri, 24 Jan 2003 address@hidden wrote:

> > > Er dienen steeds deelnemerslijsten en evaluatieformulieren ingevuld te
> > > worden. Ik maak deze op. Voor de nodige instructies zou ik graag eens
> > > langskomen op de Galglaan 2. Meteen zie ik dan eens de PC- klas van de
> > > zuivere wiskunde waar de les doorgaat. Kan dat ergens op vrijdag, 7
> > > februari of maandag, 10 februari 2003? Zeg maar een tijdstip.

Vrijdag 7 feb is geen probleem voor mij, het gaat dan de hele dag.

Als er niet aan een laserprinter geraakt kan worden: op de galgaan staan
er ook zo'n paar.

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]