glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: REN cursussen linux


From: Isabelle Claeys
Subject: Re: REN cursussen linux
Date: Mon, 27 Jan 2003 17:25:27 +0100

Beste Gaspard,

eens de cursus in een verder gevorderd stadium is, zal ik deze doorsturen
aan de 'kenner' hier in huis. De cursus zou ik inderdaad in zijn geheel
kopiëren en dus als 1 geheel zien. (praktisch gezien lijkt me dit voor zowel
de persoon aan de kopiemachine als de klant, wenselijker). Dus, concreet:

We spreken nog eens af vóór de 11de februari bij jullie.
Ik kopieer alles in zijn geheel op tijd en stond.
Ik zorg voor de signalisatie en catering tijdens mijn bezoek de 11de.

Groeten en nog veel werkgenot.

Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be

Opgelet nieuwe nummers!
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89

_______________________________________________

----- Original Message -----
From: <address@hidden>
To: "Isabelle Claeys" <address@hidden>
Sent: Friday, January 24, 2003 7:32 PM
Subject: Re: REN cursussen linux


>
> Dag Isabelle,
>
> In attachment de cursus zoals hij deze avond is. Sommige delen zijn nog
> niet helemaal zoals ze moeten zijn. Sommige delen zijn er ook gewoonweg
> nog niet :)
>
> Tegen maandag zal er al verandering zijn...
> Commentaar is altijd welkom. We hebben niets liever.  Ook naar opmaak toe
> (indien jullie liever de witte ruimte hebben tussen paragrafen in plaats
> van inspringing, vraag maar).
>
>
> On Fri, 24 Jan 2003, Isabelle Claeys wrote:
>
> > 2) Ik kom dan zelf die 11de september met REN signalisatie (op papier en
met
> > plakband aangebracht). Kan geen probleem vormen.
>
> Ok.
>
> > 4) Dat de volledige cursus niet af is voor de 1ste les, is geen enkel
> > probleem. Maar ik sta er wel op dat er niet meer gekopieerd moet worden
10
> > minuten voor aanvang. Stuur maar door en ik zorg wel voor de druk.
>
> Heb het rondgestuurd. Ze (we) zijn verwittigd :)
>
> > 5) Slechts 4 mensen van de 7 zitten zowel in groep 1 als 2.
>
> Is het goed (betaalbaar) als mensen die de desktop volgen toch ook de
> cursus (papieren) krijgen van de inleidingsles? En de mensen van de server
> ook de cursus van de desktop en de inleiding krijgen? 't Is dat we er
> eigenlijk een soort geheel van maken...
>
> > Dank voor het antwoord en ik hou je aan een datum :-)
>
> Komt in orde. :)
>
> mvg,
>
> Gaspard
>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]