glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cds?


From: Filip Rooms
Subject: Re: cds?
Date: Mon, 27 Jan 2003 17:56:18 +0100 (CET)

On Mon, 27 Jan 2003 address@hidden wrote:

> > Als je wilt, kan je die hier komen branden: dan zetten we hier een
> > schrijver of  in parallel aan het werk...

Cijferke was blijkbaar weggevallen: het zijn er een stuk of 5...

> Wel, ik dacht dat 's avonds op mijn kot te doen. Ondertussen kan ik toch
> ander werk verrichten.

Kan hier ook. 's Avonds na een uur of 6 is hier geen kat...

> Moest ik er niet geraken (vooral die extra CD met
> soft, er zal waarschijnlijk maar de laatste minuut besloten worden wat we
> erop willen zetten), dan zal ik dankbaar gebruik maken van je aanbod.

Je kan me altijd bellen op 0497/20.46.16.

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]