glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Re: cds?


From: Geert Vernaeve
Subject: [Glms-hackers] Re: cds?
Date: Wed, 29 Jan 2003 14:40:10 +0100 (CET)

On Mon, 27 Jan 2003 address@hidden wrote:

> Wij gingen die CD's betalen. Ik stel voor om ook aan de mensen die alleen
> de inleidingsles volgen de Mandrake CD's + cd met extra software te geven
> (extra software beperkt zich voor het ogenblik tot xv, maxima (symbolische
> algebra), octave en de latex help files, niet standaard bij Mandrake 9;
> en ik zou er de cursus ook willen opzetten (CVS-tree), hoewel die nog
> niet af zal zijn op het moment van branden...; moesten er mensen zijn met
> nog ideeen voor op die extra cd... zeg maar.)

Ik zou er tomsrtbt ook op zetten. Zie
http://www.tux.org/pub/distributions/tinylinux/tomsrtbt/
(vooral de 2 files
http://www.tux.org/pub/distributions/tinylinux/tomsrtbt/tomsrtbt-2.0.103.dos.zip
en
http://www.tux.org/pub/distributions/tinylinux/tomsrtbt/tomsrtbt-2.0.103.tar.gz
graag). Ik ga dat gebruiken in een hoofdstukje over hoe ge rap linux
bakken kunt klonen en zo.

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]