glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] glms/desktop splot.eps splot.fig splot.fig.bak ...


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] glms/desktop splot.eps splot.fig splot.fig.bak ...
Date: Sat, 1 Feb 2003 12:00:49 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Jan 31, 2003 at 04:10:34PM -0500, Filip Rooms wrote:
> 
> Log message:
>       In feite enkel splot*.pdf zijn van tel. Figuurtjes blij 3D grafieken 
> voor

Je kunt een file via cvs ook verwijderen:
0 je verwijdert eerst de file lokaal
1 je doet cvs remove file
2 cvs commit

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

His ignorance is encyclopedic
 - Abba Eban (1915-)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]