glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Interesse voor GLMS ;-)


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] Interesse voor GLMS ;-)
Date: Mon, 3 Feb 2003 22:22:32 +0100 (CET)

Hallo,

Maar effe om te laten weten dat er nog interesse is in ons project ;-) ik 
heb een contact via een kennis van mij gekregen. Ik heb die dan ook eens 
gemaild 
enkele weken geleden, en ziehier de respons.

-- 
Kind regards,

Filip Rooms

Ghent University
Department for Telecommunication and Information Processing (TELIN)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B-9000, Gent, Belgium
Tel: +32 (0)9/264 34 15
Fax: +32 (0)9/264 42 95
address@hidden
http://telin.rug.ac.be/~frooms/

Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
                -- Wernher von Braun


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 3 Feb 2003 22:09:44 +0100
From: Paul Faems <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: Linux

Geachte,

Graag wil ik met u contact nemen m.b.t. uw voorstel en zeker om even nader 
kennis te maken met uw project.
Op het huidig ogenblik ben ik volop bezig met het geven van een cursus "Windows 
2000 Netwerkbeheer met Groepsbeleid". Wellicht kunnen wij een afspraak maken na 
 13 februari, dan beschik ik over meerdere vrije dagen.

Met vriendelijke groeten,

Paul

Paul Faems
VVKSO - Guimardstraat 1 - BE 1040 Brussel
Tel. 02 507 06 28

Tel. Privé 016 48 03 06


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]