glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Mon, 03 Feb 2003 18:06:44 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/02/03 18:06:44

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Wat verder geschreven aan het stukje over latex. Het is bewust kort 
gehouden (denk
    niet dat hier 10 blz latex moest staan, anders konden we gewoon de 
zeus-lessen
    invoegen). Het is dus een basisvoorbeeldje met bespreking geworden.
    
    Graag toch nog de opinie en evt aanvullingen van Rudy (auteur 
latexlessen zeus) of
    iemand anders...

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]