glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Tue, 4 Feb 2003 09:17:57 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Feb 03, 2003 at 06:06:44PM -0500, Filip Rooms wrote:
> CVSROOT:   /cvsroot/glms
> Module name: glms
> Changes by:  Filip Rooms <address@hidden>  03/02/03 18:06:44
> 
> Modified files:
>    .       : desktop.tex 
> 
> Log message:
>    Wat verder geschreven aan het stukje over latex. Het is bewust kort 
> gehouden (denk
>    niet dat hier 10 blz latex moest staan, anders konden we gewoon de 
> zeus-lessen
>    invoegen). Het is dus een basisvoorbeeldje met bespreking geworden.
>    
>    Graag toch nog de opinie en evt aanvullingen van Rudy (auteur 
> latexlessen zeus) of
>    iemand anders...

Zeus biedt ook een mirror aan van CTAN:
\url{ftp://hermes.rug.ac.be/CTAN/tex-archive}.
-> das alleen binnen rugnet, en dat was zo :), ctan op hermes wordt
niet meer bijgewerkt (ik moet daar eens naar kijken)

Ik zou ook een link opnemen naar de Zeusles, voor de rest ziet het er
goed uit.

Rudy

PS Filip heb je al je naam opgenomen in de copyright statements?
Alsook achteraan in het document.


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

I love Mickey Mouse more than any woman I have ever known.  
                  - Walt Disney (1901-1966)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]