glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: Re: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Tue, 4 Feb 2003 11:47:34 +0100 (CET)

On Tue, 4 Feb 2003, Rudy Gevaert wrote:

> Zeus biedt ook een mirror aan van CTAN:
> \url{ftp://hermes.rug.ac.be/CTAN/tex-archive}.
> -> das alleen binnen rugnet, en dat was zo :), ctan op hermes wordt
> niet meer bijgewerkt (ik moet daar eens naar kijken)

wat ik me wel nog afvroeg, was waar "help/uk-tex-faq" en "documentation/"
naar verwezen.

www.tux.org/help/uk-tex-faq geeft een pagina met "On-line help": een
newsgroep en een verwijzing naar een paar mailinglists

www.tux.org/documentation/ bestaat niet

Vanop www.tux.org wordt wel via een link verwezen naar
http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html

en voor documentation/ zou evt http://www.tug.org/begin.html#doc kunnen
doorgaan, maar zeker ben ik daar dus niet van...

> Ik zou ook een link opnemen naar de Zeusles, voor de rest ziet het er
> goed uit.

Okelidokeli

> PS Filip heb je al je naam opgenomen in de copyright statements?
> Alsook achteraan in het document.

Nog nie. Eerst echte inhoud, daarna de formaliteiten...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]