glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Tue, 04 Feb 2003 06:00:07 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/02/04 06:00:07

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Nog wat referenties aangepast bij het stukje over latex (oa ook een
    verwijzing naar de latex lessen van Zeus)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.28&tr2=1.29&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]