glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Tue, 04 Feb 2003 10:10:08 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/02/04 10:10:08

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Nog beetje referenties latex aangepast.
    
    Ook een eerste klein stukje geschreven over Grace, de opvolger van het
    plotting programma Xmgr (wees gerust, ook onder de GPL). Is iets 
professioneler en
    gebruiksvriendelijker als gnuplot. Meer hierover als ik er wat meer mee 
geprutst heb.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]