glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Re: REN cursussen linux (fwd)


From: Filip Rooms
Subject: Re: [Glms-hackers] Re: REN cursussen linux (fwd)
Date: Tue, 4 Feb 2003 15:30:22 +0100 (CET)

On Tue, 4 Feb 2003 address@hidden wrote:

> Ja, sorry. De vergadering met Isabelle gaat door om 16u30 i.p.v. 17u30. Ze
> kon niet om 17u30. Kan iedereen die dacht te komen om 17u30 er zijn om
> 16u30? Of houden we een tweede vergadering om 17u30?

Euh, kan dan zo maar moeilijk gaan lopen op 't werk. We horen wel wat de
resultaten waren zeker? Misschien dat ik toch effe probeer te
ontsnappen...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]