glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Sat, 08 Feb 2003 11:53:41 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/08 11:53:41

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Overal wat verbeteringen aangebracht. Ben maar tot de helft geraakt
    - vervangen van includegraphics door \pixfig commando
    - paar stukken toegevoegd (onder nadere kde)
    - spelling en taalfouten
    
    Ga dit weekeinde verder doen :)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]