glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms desktop.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms desktop.tex
Date: Mon, 10 Feb 2003 03:13:26 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 03:13:24

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Details bijgewerkt:
    
    - Indeling wat aangepast
    - index entries opgekuist
    - iets over gnumeric toegevoegd
    - deel over gnuplot naar een andere file gebracht
    - figuur licq.png verwijderd
    - figuren in via \pixfig of \pdffig laten genereren
    - typfauten en opmaak bijgewerkt

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]