glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms glms.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms glms.tex
Date: Mon, 10 Feb 2003 03:51:10 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 03:51:08

Modified files:
    .       : glms.tex 

Log message:
    Paar aanpassingen aangebracht:
    - epic inculded
    - namen bijgevoegd en alfabetisch gerangschikt
    kan iedereen controleren of iedereen erbij is?
    Er hebben een paar mensen gezegd dat ze meededen maar voor zover ik
    weet hebben ze nooit gecommit, (tenzij David De Wolf: die heeft
    hardcopy's verbeterd) of ben ik dat vergeten. Neem mij dus niet kwalijk
    en mail de namen door van mensen die er niet op staan en die er wel 
zouden
    moeten opstaan.
    Voor het servergedeelte kunnen er nog altijd namen bijgevoegd worden, 
server.tex
    is trouwens uitgecomentarieerd. 't Zou wel kunnen dat ik het hoofdstuk 
over
    shell scripting toevoeg aan desktop.tex...
    Indien iemand een beter ide heeft dan alfabetisch rangschikken: DOE 
maar.
    - Ga een titelblad maken in de trand van een thesisvoorblad, want ik 
vind
    eerlijk gezegd dat het nu nogal wat poverkes is. Heeft iemand een goed
    figuurke van Zeus? Anders zet ik er de unief Gent op. Denk ook dat we 
naar
    buiten moeten komen als Zeus WPI Universiteit Gent. Universiteit Gent 
dus
    niet overboord gooien.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]