glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Mon, 10 Feb 2003 16:37:02 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Bert heeft wat deel 1 ook eens overlezen voor mij, dus die mag erbij
van de rest he bik geen weet

On Mon, Feb 10, 2003 at 04:11:09PM +0100, address@hidden wrote:
> 
> Beste glmssers,
> 
> Wie heeft er allemaal meegeschreven?
> 
> Ik vind drie namen op savannah van mensen die niet opgenomen zijn in de
> auteurslijst:
> 
> blake alias Bert Steppe
> Jan Soons
> Maarten Grachten
> 
> Gelieve dringend een mailtje te sturen naar mij met vermelding of die
> namen erbij moeten of niet. Wees niet bescheiden: als je aan die cursus
> gewerkt hebt, moet je naam erbij.
> 
> Andere mensen die `weten' dat iemand aan de cursus gewerkt heeft: mail het
> mij!
> 
> De auteurslijst tot nu toe is:
> 
> David De Wolf,
> Rudy Gevaert,
> Terje Hansen,
> Gaspard Lequeux,
> Kris Luyten,
> Filip Rooms,
> Mieke Van de Vijver,
> Stijn Vansummeren,
> Geert Vernaeve
> 
> De lijst is in alfabetische volgorde. Leek mij de meest eerlijke
> oplossing.
> 
> In de appendix is er een hoofdstuk: \chapter{Auteurs en bijdragen}
> Ga ik laten vallen. Heb namelijk geen tijd om dat voor alle auteurs te
> overlopen. Indien iemand goesting heeft mag hij dat doen voor morgen
> (dinsdag 11 februari 2003 10 uur). Wat jullie eventueel ook mogen doen is
> een mailtje sturen met wat jullie gedaan hebben. Dat verdeelt het werk een
> beetje. Ik herhaal: \chapter{Auteurs en bijdragen} valt weg, tenzij iemand
> anders daar de verantwoordelijkheid voor opneemt.
> 
> De inhoudsopgave wordt vanvoor geplaatst. Was ook zo naar voor gekomen in
> de rug-zeus mailinglijst.
> 
> DE CURSUS WORDT MORGEN (DINSDAG 11 FEBRUARI 2003) AFGEPRINT. WIJZIGINGEN
> DIE ER DAN NOG BIJKOMEN WORDEN ONHERROEPELIJK GEWEIGERD!
> 
> mvg,
> 
> Gaspard
> 
> PS: [ANaar het schijnt zijn er nu al voor elke cursusreeks 10 mensen
> ingeschreven
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Glms-hackers mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/glms-hackers

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/


The backbone of surprise is fusing speed with secrecy. 
 - Von Clausewitz (1780-1831)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]