glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: Terje Hansen
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Tue, 11 Feb 2003 12:33:16 +0100 (CET)


On Mon, 10 Feb 2003, Geert Vernaeve wrote:

> On Mon, 10 Feb 2003 address@hidden wrote:
>
> > DE CURSUS WORDT MORGEN (DINSDAG 11 FEBRUARI 2003) AFGEPRINT. WIJZIGINGEN
> > DIE ER DAN NOG BIJKOMEN WORDEN ONHERROEPELIJK GEWEIGERD!
>
> Geweigerd lijkt me een beetje sterk woord. Als iemand daar nog een fout
> ziet staan of iets bijschrijft kan dat toch geen kwaad (voor volgend jaar
> of zo)? Alleen zullen de veranderingen uiteraard niet op het papier
> doorkomen :-)

Het is ook altijd leuk dat er ergens online een documentje staat met
bekende fouten zodat de mensen dat eenvoudig kunnen verbeteren in hun
papieren kopie. Dus niet enkel fouten aanpassen in het eigenlijke
document, maar eerder iets apart als 'verbeteringen tov versie 1'.

Extra hoofdstukken, paragrafen natuurlijk niet, dat is versie 2.

Terje

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]