glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] REN-cursus


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] REN-cursus
Date: Fri, 14 Feb 2003 19:03:00 +0100 (CET)

Hoi Gaspard,

Laat je eens weten wat er volgende week precies van me verwacht wordt ivm
geven van de lessen GLMS-desktop? Zoals in: welke les wordt wanneer
gegeven, welke is (zijn?) voor mij bestemd, en hoe lang moet het duren?

mvg,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]