glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] lessen


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] lessen
Date: Sat, 22 Feb 2003 18:19:46 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hoe waren de lessen afgelopen week? Ik kon niet komen...

Ik ben wel benieuwd.

-- 
Rudy Gevaert        address@hidden address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux for schools    http://www.nongnu.org/glms
Savannah hacker       http://savannah.gnu.org


The best way to predict the future is to invent it. 
- Alan Kay
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]