glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] zip-probleem


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] zip-probleem
Date: Sat, 22 Feb 2003 18:20:53 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Feb 21, 2003 at 12:28:48AM +0100, joris van droogenbroeck wrote:
> hallo
> ik heb een probleemken: misschien weten jullie raad: mijn geluidskaart onder 
> linux draait niet vlekkeloos. Daarom driver gedownload maar wel een 
> zip-bestand. Als ik dat zip-bestand open, opent hij Ark maar ik krijg 

Welke geluidskaart is het? (Geen ons ook best welke chipset het is).

-- 
Rudy Gevaert        address@hidden address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux for schools    http://www.nongnu.org/glms
Savannah hacker       http://savannah.gnu.org


The best way to predict the future is to invent it. 
- Alan Kay
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]