glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms server.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms server.tex
Date: Wed, 19 Mar 2003 09:50:46 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/03/19 09:50:46

Modified files:
    .       : server.tex 

Log message:
    Heb de volgorde van de hoofstukken in het servergedeelte wat door elkaar
    geklutst.
    
    De cursus is nu klaar voor versie 0.2
    
    Op lange termijn zou het goed zijn moest het serverdeel opgesplitst 
worden
    in verschillende files (een per hoofdstuk en moesten alle verschillende
    files opgeroepen worden vanaf het hoofdbestand glms.tex (en niet, zoals
    nu het geval is voor het desktop deel, vanaf onderliggende files (i.e.
    desktop.tex, opgeroepen door glms.tex, roept op zijn beurt
    installmandrake.tex op)). Voor de duidelijkheid zou dit namelijk beter
    zijn (en ook om hoofdstukken door elkaar te schudden).
    
    Maar dit zijn zorgen voor later.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/server.tex.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]