glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms wiskunde.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms wiskunde.tex
Date: Thu, 31 Jul 2003 16:23:20 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/07/31 16:23:20

Modified files:
    .       : wiskunde.tex 

Log message:
    Een listings commando uit deze file gehaalt en geplaatst in glms.tex
    
    Het is dus GEEN goed ide om commando's (in de veronderstelling dat ze 
alleen
    locaal gaan dienen) in subfiles te verstoppen. Ge kunt lang achter de 
bug zoeken...
    
    :)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/wiskunde.tex.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]