glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms Makefile


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms Makefile
Date: Thu, 31 Jul 2003 16:31:37 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/07/31 16:31:37

Added files:
    .       : Makefile 

Log message:
    De Makefile
    
    make full om een volledige versie te maken
    make clean om op te kuisen
    make pdf om eens door de pdflatexcompiler te jagen.
    
    make help of make om een beetje (zeer weinig) help te krijgen.
    Als iemand weet hoe de echo uit te schakelen in Makefiles, laat maar 
weten.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/Makefile?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]