glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] address@hidden: GLMS + Ofset + event during Fosdem]


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] address@hidden: GLMS + Ofset + event during Fosdem]
Date: Sun, 26 Oct 2003 10:21:03 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sun, Oct 26, 2003 at 11:05:18AM +0200, Nicolas Pettiaux wrote:
> 
> Het spijt me dat ik niet vlot tweetalig ben, maar ik ben niet te slecht (apart
> voor het schrijven)

Das niet erg :), het ziet er alvast beter uit dan mijn geschreven
Frans :)

> 
> > Ik zie het alvast zitten om samen te werken, maar wat zouden ze
> > bedoelen daarmee? 
> 
> Wie = ZE ? Ofset ?

Idd.


-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
Schamper sysadmin      http://www.schamper.ugent.be
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org

There's many a bestseller that could have been prevented 
 by a good teacher.    - Flannery O'Connor (1925-1964)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]