glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] address@hidden: GLMS + Ofset + event during Fosdem]


From: Nicolas Pettiaux
Subject: Re: [Glms-hackers] address@hidden: GLMS + Ofset + event during Fosdem]
Date: Sun, 26 Oct 2003 11:56:57 +0200

On Sun, 26 Oct 2003 10:21:03 +0100, Rudy Gevaert wrote
> On Sun, Oct 26, 2003 at 11:05:18AM +0200, Nicolas Pettiaux wrote:
> > 
> > Het spijt me dat ik niet vlot tweetalig ben, maar ik ben niet te slecht 
> > (apart
> > voor het schrijven)
> 
> Das niet erg :), het ziet er alvast beter uit dan mijn geschreven
> Frans :)

bedankt 

> >  
> > > Ik zie het alvast zitten om samen te werken, maar wat zouden ze
> > > bedoelen daarmee?  
> > 
> > Wie = ZE ? Ofset ?

Zie het begin van http://www.ofset.org/wiki/index.php/OfsetEvents voor een
eerste ideee over een medewerking voor een vergadering.

Mvg,

Nicolas


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]