guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

43/51: gnu: r-dbplyr: Update to 2.2.0.


From: guix-commits
Subject: 43/51: gnu: r-dbplyr: Update to 2.2.0.
Date: Mon, 13 Jun 2022 09:26:39 -0400 (EDT)

rekado pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit ebcb0aa3213684b8219c09c13622f351af95cf2b
Author: Ricardo Wurmus <rekado@elephly.net>
AuthorDate: Mon Jun 13 14:22:02 2022 +0200

  gnu: r-dbplyr: Update to 2.2.0.
  
  * gnu/packages/statistics.scm (r-dbplyr): Update to 2.2.0.
  [propagated-inputs]: Remove r-ellipsis; add r-cli and r-pillar.
---
 gnu/packages/statistics.scm | 7 ++++---
 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/statistics.scm b/gnu/packages/statistics.scm
index 9839863c92..900b88ebf2 100644
--- a/gnu/packages/statistics.scm
+++ b/gnu/packages/statistics.scm
@@ -1840,24 +1840,25 @@ database.")
 (define-public r-dbplyr
  (package
   (name "r-dbplyr")
-  (version "2.1.1")
+  (version "2.2.0")
   (source
   (origin
    (method url-fetch)
    (uri (cran-uri "dbplyr" version))
    (sha256
     (base32
-     "025wqpmxdhzblb0pf58m3qh5h6bf5x8qvkf47vyl1cjsp13wz95b"))))
+     "1qfwk8g8z5l9vbh4pj53pippsqsiqmn8qbvm1h1v7y29jcn0jvja"))))
   (build-system r-build-system)
   (propagated-inputs
   (list r-assertthat
      r-blob
+      r-cli
      r-dbi
      r-dplyr
-      r-ellipsis
      r-glue
      r-lifecycle
      r-magrittr
+      r-pillar
      r-purrr
      r-r6
      r-rlangreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]