help-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Adresim Deðiþti


From: Karavala DnyaTuru /TourByCaravan
Subject: Adresim Deðiþti
Date: Thu, 27 Nov 2003 02:32:44 +0200

Yeni adresim

evileye@toti.net oldu.

Lutfen bundan sonra maillerinizi bu adrese gönderiniz.
Yahoo'daki evileye adresi bana bilgi verilmeksizin ka-
patıldı.  Bu nedenle o adrese göndermiş olduğunuz 
iletiler bana ulaşamadı. 

Bilginize

GezCin
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]