libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

S�n�rs�z Bedava Sms , Bedava Onbilerce Mp3


From: bedavaservisler
Subject: Snrsz Bedava Sms , Bedava Onbilerce Mp3
Date: Mon, 18 Feb 2002 06:15:22 +0200

Servis 1
Yepyeni Sms Servsimiz hiç Bir Ücret Ödemeden sýnýrsýz Sayýda dünyanýn Her 
Tarafýna Bedava Sms Yollaya
Bileceksiniz Üstelik Ýnternet Baðlanamadan 
Sevdiðiniz Kiþiye Binlerce Seni Seviyorum Mesajý Atabilecesiniz Artýk 
Hiç Sms Göndermek Bu Kadar Kolay Olmamýþtý 
Sýnýrsýz Sayýda Sms Göndermek Ýçin Sadece Programý Yüklemeniz Ve Çalýþtýrmanýz 
Yeterli Olacaktýr!!!
http://meheh.kolayweb.com/garantisms.exe


Servis 2
Ýnternette Mp3 Aramaktan , Kýrýk Linklerle Uðraþmak ve Çalýþmayan Linklerden 
Býktýnýzmý Size 
Vereceðimiz Bu Servisle Tüm Türk ve Yabancý Sanatçýlarýn Full Albümlerini ÇOK 
HIZLI Birþekilde 
Yükleye Bileceksiniz Vede Ýnternete Baðlanmak Saatlerce Beklemek Yok Ýnternete 
Baðlanmadan Sýnýrsýz
 Sayýda Mp3 Yüklemek Ýçin Sadece Size Vereceðimiz Programý Yükleyin!!! Hýzýna 
Size inanamayacaksýnýz...
http://meheh.kolayweb.com/mp3_indir.exe

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]