libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Web Market


From: Cemre Lojistik
Subject: Web Market
Date: Sun, 22 Aug 2004 23:08:09 +0300

Sayýn Kamu Kurum ve Kuruluþlarý , Özel Sektör ve Belediye Yetkilileri ;

    Teknik olarak ispatlanmýþ maksimum kaliteye sahip, TRAFÝK & YOL & PERSONEL & ASKERÝ & ÝÞ VE ÝÞÇÝ GÜVENLÝK ve KORUYUCU EKÝPMANLARI & ÝÞ VE ÝÞÇÝ KIYAFETLERÝNDEN oluþan yaklaþýk 4.500 çeþitlik ürün yelpazesine minimum maliyetlerle ulaþabileceðiniz, aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz SEKTÖRÜN ÝLK VE TEK WEB MARKETÝ' ni lütfen not ediniz.

Saygýlarýmýzla.

CEMRE LOJÝSTÝK GÜVENLÝK LTD. ÞTÝ.
http://www.cemrelojistik.com.tr
  " it's your life partner "


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]