libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kimbilir? Belki de Hayatýnýza Farklý Bir Anlam Yükleyeceksiniz Thu, 23


From: TUNA BEKLEVIC
Subject: Kimbilir? Belki de Hayatýnýza Farklý Bir Anlam Yükleyeceksiniz Thu, 23 Sep 2004 19:07 :29 +0200
Date: Thu, 23 Sep 2004 19:07:29 +0200

Onurlu bir gelecek için Türkiye'yi Güçlü Türkiye yapacak ilk 100.000 kişiden birisi olun.
 
Bildiğiniz gibi Güçlü Türkiye ideali çerçevesinde gectiğimiz haftasonu Anadolu'nun Genç Liderleri Hareketi'nin (AGL) ilk üyeleri ile bir araya geldik. Neredeyse herkesin görüşlerini alabilmek için azami gayret sarfettiğimiz bu toplantıda bir çok konuğumuzun fikirlerini alarak hazırladığımız "Eleştiri Raporunu" ve konuşmaların özetlerini http://www.agl-tr.org/toplanti.swf adresinde sizlerle paylaşıyoruz. 
 
AGL'nin ilk üyeleri arasına katılmak için www.agl-tr.org adresinden form doldurabilirsiniz. 
 
AGL ile Güçlü Türkiye idealimizin tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileriz.
 
  Saygılarımızla
Tuna Beklevic
www.agl-tr.org
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]
  • Kimbilir? Belki de Hayatýnýza Farklý Bir Anlam Yükleyeceksiniz Thu, 23 Sep 2004 19:07 :29 +0200, TUNA BEKLEVIC <=