ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Oppdaterte ordboklenkjer i ordbanken


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Oppdaterte ordboklenkjer i ordbanken
Date: Fri, 4 Mar 2022 21:50:22 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.6.1

Hei!

Eg har no gjort ei lita endring i utviklingsversjonen av programmet ordbanken. Lenkjer til oppslagsorda viser no til dei nye nettsidene til nettordbøkene: https://ordbokene.no/

Utviklingsversjonen er som vanleg tilgjengeleg via SVN. Har de tidlegare sjekka han ut, er det berre å skriva «svn  update». Viss ikkje,
https://savannah.nongnu.org/svn/?group=ordbanken


--
Karl Ove Hufthammer
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]