ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Oppdaterte ordbankfiler for programmet ordbanken


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: Oppdaterte ordbankfiler for programmet ordbanken
Date: Mon, 28 Mar 2022 22:10:13 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

Karl Ove Hufthammer skreiv 28.03.2022 22:02:
Hei, brukarar av programmet Ordbanken!

Eg har no flytta Ordbanken-prosjektet over frå Subversion til eit meir moderne (og for ferske utviklarar meir kjent) versjonskontrollsystem, Git.

Ja, sånn går det lett når ein brukar «Rediger som ny melding»-funksjonen i e-postprogrammet. Emnet for denne e-posten burde sjølvsagt vore «Ordbanken er flytta til Git» eller noko sånt … 😳


--
Karl Ove Hufthammer
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]