ranger-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Ranger-users] Intro


From: Geir
Subject: [Ranger-users] Intro
Date: Thu, 25 Sep 2014 18:32:46 +0200
User-agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15)

I am a new kid on the block. Stumbled across ranger:
http://isene.me/2014/09/24/and-when-i-thought-i-couldnt-get-closer-to-nerdvana/

-- 
 "Høre på nyhetene, du liksom. Nei, jeg vil heller høre på musikk, jeg"
                             (Niklas, 3 år)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]