bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Indhold, ikke tilladt.


From: postmaster
Subject: Indhold, ikke tilladt.
Date: Wed, 07 Apr 2004 10:25:28 +0200

Indholdet i denne e-mail, er ikke i overensstemmelse med Datagraf's politik 
omkring e-mail's.

From: bug-cvs@gnu.org
To: hmn@datagraf.dk

File(s): your_details.pif

Matching filename: *.pif


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]