bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug


From: coos
Subject: bug
Date: Mon, 10 Sep 2007 23:12:48 +0200

Dear ?

As you can see below i was asked to send you the message below.

Regards Coos 

X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 169
 Major opcode: 147
 Minor opcode: 3
 Resource id: 0x0
Failed to open device
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 169
 Major opcode: 147
 Minor opcode: 3
 Resource id: 0x0
Failed to open device
Error: Kan niet aan alle voorwaarden voor deze partitie voldoen.
U bent tegen een programmeerfout in GNU Parted aangelopen. Zie de
website van Parted (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html) voor
meer informatie over het nuttig rapporteren van fouten. Stuur de
foutrapportage alstublieft naar <address@hidden> met het
versienummer (1.7.1) en de volgende boodschap: Assertion (!
disk->update_mode) at ../../libparted/disk.c:400 in function
ped_disk_destroy() failed.
U bent tegen een programmeerfout in GNU Parted aangelopen. Zie de
website van Parted (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html) voor
meer informatie over het nuttig rapporteren van fouten. Stuur de
foutrapportage alstublieft naar <address@hidden> met het
versienummer (1.7.1) en de volgende boodschap: Assertion (disk != NULL)
at ../../libparted/disk.c:1319 in function ped_disk_next_partition()
failed.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]