bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: bug


From: Håkon Løvdal
Subject: Re: bug
Date: Tue, 11 Sep 2007 09:51:33 +0200

On 10/09/2007, coos <address@hidden> wrote:
> As you can see below i was asked to send you the message below.
>

> Failed to open device
> Error: Kan niet aan alle voorwaarden voor deze partitie voldoen.
> U bent tegen een programmeerfout in GNU Parted aangelopen.  Zie de
> website van Parted (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html) voor
> meer informatie over het nuttig rapporteren van fouten.  Stuur de
> foutrapportage alstublieft naar <address@hidden> met het
> versienummer (1.7.1) en de volgende boodschap:  Assertion (!
> disk->update_mode) at ../../libparted/disk.c:400 in function
> ped_disk_destroy() failed.

Hi. Version 1.7.1 is quite old and this issue is most likely fixed.
It would be good if you retested with the latest release,
http://www.gnu.org/software/parted/download.shtml.

BR Håkon Løvdal

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]