coposys-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Coposys-dev] smoke-free comprehensive


From: Evelina Thornton
Subject: [Coposys-dev] smoke-free comprehensive
Date: Mon, 9 Oct 2006 19:34:44 +0800
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Opmerkelijk genoeg echter lijken zich nog weinig organisaties daarvan bewust te zijn.
Die herkennen veelal niet de juiste vraag waardoor het antwoord alsnog leidt tot ergernis bij de consument. De applicaties zouden in dergelijke gevallen goede alternatieven moeten aanbieden naast escalatieprocedures. Content wordt toegevoegd of onzichtbaar gemaakt, danwel opnieuw gerubriceerd.
Want service is een ideale manier om klanten vast te houden en ze tot extra aankopen te bewegen. Degene aan de andere kant van de lijn houdt geen rekening met de situatie op de weg.
Zodat de klant merkt dat het bedrijf hem echt kent.
Bijvoorbeeld via direct mail, e-mail of per telefoon.
Want service is een ideale manier om klanten vast te houden en ze tot extra aankopen te bewegen.
De oplossing: Popularity Dailer.
Wanneer de belangrijkste drijfveer van het uitbesteden van bepaalde delen van de dienstverlening puur financieel is, zal dat ook zijn wat je krijgt. Wij zien betere toepassingen.
Bij inbound ligt de verhouding net anders om, daar zullen de inbound mails harder stijgen dan de inbound telefoongesprekken.
Deze systemen zullen de webinteractie in belangrijke mate gaan faciliteren.
Het zijn slimme, zelflerende applicaties op basis van intelligente zoeksystemen.
Dat zorgt er ook voor dat de klantenservice intern serieus wordt genomen. Toch bestaan er grote regionale verschillen in Europa. Opmerkelijk genoeg echter lijken zich nog weinig organisaties daarvan bewust te zijn.
Het gemiddeld aantal flexwerkers in Europa ligt beduidend lager.
Zij verwachten dat deze technologie in de komende drie jaar geld bespaart en de productiviteit van de werknemers verhoogt.
De applicaties zouden in dergelijke gevallen goede alternatieven moeten aanbieden naast escalatieprocedures. Toch bestaan er grote regionale verschillen in Europa.
Van het idee dat een callcenter slechts geld kost moeten we af.
Opmerkelijk genoeg echter lijken zich nog weinig organisaties daarvan bewust te zijn.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]