coposys-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Coposys-dev] fishtail garlic


From: Minnie Figueroa
Subject: [Coposys-dev] fishtail garlic
Date: Mon, 9 Oct 2006 13:57:04 +0200
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf.
Nog belangrijker is dat de klant weet dat medewerkers of uzelf op vakantie zijn. Voor webselfservice geldt ook dat men een antwoord wil vinden dat precies ingaat op de gestelde vraag. Het aansporen van deze klanten om nieuwe klanten naar zijn onderneming toe te verwijzen is de winnende manier om gekwalificeerde nieuwe klanten te krijgen.
Of is het misschien toch eens tijd om een airconditioningsysteem te laten installeren?
Vragen en antwoorden over het nieuwe bellen voor bedrijven die kampen met koudwatervrees.
Juist in zakelijke relaties en al helemaal in het leggen van eerste contacten is dit cruciaal.
Spraak moet ook snel en aaneengesloten verzonden worden, anders krijg je van die hakkelende gesprekken. Een derde reden is dat bedrijven procesautomatisering zelf ter hand nemen om kostenbesparingen te realiseren. Het bedrijf selecteert wie er voor de beloning in aanmerking komt en onder welke criteria deze beloning wordt uitgekeerd.
Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker.
Snelheid van beantwoording is nog altijd belangrijk, maar vormt niet langer een onderscheidende factor in positieve zin. Dit is een geheel eigen pagina met logo, bedrijfsactiviteiten, nieuws etc. Zij hebben meestal al een telefooncentrale, waardoor bellen binnen het bedrijf al gratis is.
Het leek een logisch stap na outsourcing en insourcing. Verder blijkt dat de relatie tussen service, klanttevredenheid, klantentrouw en winst niet altijd duidelijk is.
Wat nou illegale Polen of het ontslaan van overtallige werknemers? Voeg daarbij bijkomende kostenvoordelen door offshore of near shore outsourcing en de voordelen worden veel groter dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht.
Hieronder valt het zoeken naar bijvoorbeeld telefoonnummers en vermogenskosten als gevolg van het later innen van facturen.
Wat nou illegale Polen of het ontslaan van overtallige werknemers? Verder blijkt dat de relatie tussen service, klanttevredenheid, klantentrouw en winst niet altijd duidelijk is.
Dan verdienen servicenummers meer dan een mager zesje; aldus Van Wijk. CallXchange wordt ondersteund door Priority Telecom, Susa en Burgeoning. De elektronische arbeidskracht kan tien gezichten herkennen en heeft genoeg gespreksstof en liedjes ingeprogrammeerd om het de wachtende klant naar de zin te maken. Daarnaast heb je speciale telefoontoestellen nodig.
Met antwoorden die niet lijken afgestemd op de specifieke vraag neemt men geen genoegen. Voor een betrouwbare verbinding met bijvoorbeeld een zakenrelatie in het buitenland acht Van Zonsbeek internetbellen minder geschikt. De investeringkosten zijn vaak hoog en de VoIP-wereld is nauwelijks ingesteld op digibeten.
De belangrijkste reden hiervoor is dat steeds meer klanten met hun mobiele telefoon bellen en de kosten voor bedrijven verder oplopen.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]