fenfire-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fenfire-dev] Request for comments for rules for non-profit association


From: Matti Katila
Subject: [Fenfire-dev] Request for comments for rules for non-profit association
Date: Mon, 9 Aug 2004 02:07:22 +0300 (EEST)

Hi and sorry all english readers for language.

We have been thinking long and deeply of the issue of non-profit vs. 
co-operative. It seems to be that non-profit has better offers so we made 
a choice to found a one. There needs to be rules for it and we would be 
happy to get comments from you. 


Yhdistys voi toimia vain sen tarkoituksellisella toimialalla. Siksi on 
tärkeää että erityisesti tämä kohta saadaan viilattua kuntoon. Seuraava on 
pääosin oma näkemykseni aiheesta. Ajattelin että on hyvä sanoa 
tarkoituksekseen jotain yleisluontoisempaa kuin Fenfiren kehittämisen. 
Antti-Juhani taisi mainita myös Debianin kohdalla samantapaisesta 
ratkaisusta?

Loput säännöistä on pientä muuttelua vaille täältä:
http://www.prh.fi/stc/forms/yhdistyksen_saantomalli1.txt

-clicp-

Yhdistyksen nimi on *Fenfire* ja sen kotipaikka on *Jyväskylä*.


2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
==============================

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teknisiä tiedonhallintamenetelmiä
ja tuoda ne yhteiskunnan hyödynnettäväksi, ja näin ollen kehittää ja
levittää vapaata Fenfire-ohjelmistoa sekä siihen liittyviä ohjelmia. 
Yhdistyksen tarkoituksena on myös tukea Fenfire-yhteisöä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
 - kehittää, levittää ja julkaista ohjelmistoja
 - palkata kehittäjiä ja muita työntekijöitä 
 - tarjota yhteisölleen palveluita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi lisensoida ohjelmistoja
kaupallisesti, myydä oheistuotteita tai palveluja, sekä
asianmukaisella luvalla yhdistyksen toimintaa voidaan lisäksi tukea
avustuksin, lahjoituksin ja testamentein. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten omaisuutta.

-clicp-

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]