fenfire-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Fenfire-dev] Request for comments for rules for non-profit associat


From: Antti-Juhani Kaijanaho
Subject: Re: [Fenfire-dev] Request for comments for rules for non-profit association
Date: Wed, 18 Aug 2004 13:02:25 +0300
User-agent: Mutt/1.5.6+20040803i

On 20040809T020722+0300, Matti Katila wrote:
> Yhdistys voi toimia vain sen tarkoituksellisella toimialalla. Siksi on 
> tärkeää että erityisesti tämä kohta saadaan viilattua kuntoon. Seuraava on 
> pääosin oma näkemykseni aiheesta. Ajattelin että on hyvä sanoa 
> tarkoituksekseen jotain yleisluontoisempaa kuin Fenfiren kehittämisen. 

Kannattaa muuten olla varovainen sen suhteen, ettei yhdistysrekisterissä
aleta epäillä yhdistyksen olevan yritys valepuvussa. Näin nimittäin
ilmeisesti kävi Toysille ja sen takia saatiin aika outoja ja pahoja
vaatimuksia sääntömuutoksiksi.

> Antti-Juhani taisi mainita myös Debianin kohdalla samantapaisesta 
> ratkaisusta?

Ks. http://www.spi-inc.org/corporate/spi-bylaws:

The following are the purposes for which this organization has been organized:

  - To create, form and establish an organization to formulate and
   provide software systems for use by the general public without
   charge;
  - to teach and train individuals regarding the use and application
   of such systems;
  - to hold classes, seminars and workshops concerning the proper use
   and application of computers and computer systems;
  - to endeavor to monitor and improve the quality of currently
   existing publicly available software;
  - to support, encourage and promote the creation and development of
   software available to the general public;
  - to provide information and education regarding the proper use of
   the Internet;
  - to organize, hold and conduct meetings, discussions and forums on
   contemporary issues concerning the use of computers and computer
   software;
  - to foster, promote and increase access to software systems
   available to the general public;
  - to solicit, collect and otherwise raise money and to expend such
   funds in furtherance of the goals and activities of the
   corporation;
  - to aid, assist, cooperate, co-sponsor and otherwise engage in
   concerted action with private, educational and governmental
   organizations and associations on all issues and matters
   concerning the use of computers and computer software
   and generally
  - to endeavor to promote, foster and advance interest in computers
   and computer software by all available means and methods. 
  
> Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
> - kehittää, levittää ja julkaista ohjelmistoja
> - palkata kehittäjiä ja muita työntekijöitä 
> - tarjota yhteisölleen palveluita

Tähän pitäisi ehdottomasti lisätä joku varaus että toiminnan
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa siihen osallisille tms. (ks.
yhdistyslain muotoilu).

-- 
Antti-Juhani Kaijanaho         http://antti-juhani.kaijanaho.info/

   Päiväkohtaisia kirjoituksia - http://antti-juhani.kaijanaho.info/blog/
              Toys - http://www.cc.jyu.fi/yhd/toys/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]